Funksjonsnormutvalget

Funksjonsnormutvalget (FNU) er ett av Skeiv Ungdoms (SkU) utvalg. FNU har et særlig fokus på interseksjonen funksjonsevne,  kjønnsidentitet og seksualitet og bistår SkU i arbeidet med arbeid knytta til dette lokalt og nasjonalt.

FNU bidrar til å utvikle  SkUs politikk og heve kompetansenivået om det å være skeiv og bryte med funksjonsnormen, samt til å gjøre SkU mer inkluderende for personer som bryter med funksjonsnormen.

FNU holder seminarer, knytter kontakt med relevante samarbeidspartnere og legger til rette for nettverksbygging for personer som har interesse for tematikken.

Ønsker du å bli med i FNU eller har andre henvendelser til utvalget, kan du kontakte dem ved å sende en e-post til funksjonsnormutvalget@skeivungdom.no