Utvalg

Skeiv Ungdoms utvalg jobber med tema som er spesielt viktig for organisasjonen. Per dags dato har SkU følgende utvalg:

  • Funksjonsnormutvalget bistår SkU i arbeidet med funksjonsevne lokalt og nasjonalt.
  • Hiv-utvalget er SkUs rådgivnings- og arbeidsorgan i spørsmål som gjelder HIV og aids.
  • Kjønnspolitisk utvalg jobber med spørsmål rundt trans* og  kjønnsidentitetstematikk.
  • Leirutvalget lager SkUs årlige sommerleir Jafnadhr.
  • UngBDSM arbeider med spørsmål rundt BDSM, fetisjisme og ungdom.
  • Ungdomstelefonen er en opplysnings-, støtte og veiledningstelefon for unge som har spørsmål om forelskelse, seksualitet, kjønn, identitet, aktivitetstilbud og sikrere sex.

Utvalgene er organisert under landsstyret (LS). LS godkjenner utvalgenes mandat samt medlemmer til utvalgene. Er du interessert i å bli med i ett av SkUs utvalg? Da kan du ta kontakt med utvalget direkte. Kontaktinformasjon til det enkelte utvalg finner du ved å følge lenkene over.