Ja til tredje juridisk kjønnsalternativ!

Skeiv Ungdom ønsker å innføre et tredje juridisk kjønnsalternativ. Derfor har vi laget en underskriftskampanje. Les og signer, da vel!

Du kan også følge kampanjen vår på Facebook-siden vår.

Dette signerer du på:
Jeg støtter Skeiv Ungdom sin kamp for et tredje juridisk kjønnsalternativ. Det er problematisk at staten per i dag ikke anerkjenner identiteten til de av oss som hverken identifiserer oss som mann eller kvinne. Jeg oppfordrer derfor politikerne til å ta ansvar og starte arbeidet med å innføre et tredje juridisk kjønnsalternativ.

Signer her:

FalkSoMeHvorfor tredje juridisk kjønnsalternativ:
Vi lever i et samfunn hvor mangfoldet blant oss mennesker er stort, også når det kommer til kjønn. Det finnes blant annet menn, kvinner og ikke-binære. Ikke-binære er et paraplybegrep for mennesker som har en annen kjønnsidentitet enn mann og kvinne. Slik lovverket er i Norge i dag, speiler ikke de juridiske kjønnskategoriene “mann” og “kvinne” det kjønnsmangfoldet som finnes blant oss. Personer som har en ikke-binær kjønnsidentitet blir derfor tvunget til å ha et juridisk kjønn som ikke stemmer med egen identitet. Flere andre land har et tredje juridisk kjønnsalternativ, og nå er det på tide at Norge tar ansvar og følger etter.

1.juli 2016 trådte lov om endring av juridisk kjønn i kraft i Norge. Loven gjør det mulig for personer som ønsker det, å endre juridisk kjønn fra “mann” til “kvinne” eller “kvinne” til “mann”, uten krav om fysiske inngrep eller diagnoser. Innføringen av loven var et viktig fremskritt, og bidrar til at flere enn tidligere får muligheten til å ha et juridisk kjønn som samsvarer med det kjønnet en identifiserer seg som. De av oss som ikke identifiserer oss som menn eller kvinner, har imidlertid ikke muligheten til å få et juridisk kjønn som samsvarer med egen identitet.

Lov om endring av juridisk kjønn kom etter anbefalinger fra ekspertgruppa bak rapporten “Rett til rett kjønn-helse til alle kjønn”. I den samme rapporten kom ekspertgruppa med anbefaling om å utrede en mulig innføring av et tredje juridisk kjønnsalternativ. I 2016 fremmet Venstre et forslag for Stortinget om å innføre et tredje juridisk kjønnsalternativ, og tidligere i år fremmet Arbeiderpartiet et forslag om å utrede mulighetene for en slik innføring. Begge disse forslagene har blitt nedstemt i Stortinget, noe Skeiv Ungdom anser som svært problematisk. For det fremstår for oss som at politikerne ikke ser alvoret i mangelen på anerkjennelse som de av oss som verken identifiserer oss som menn eller kvinner opplever.

Skeiv Ungdom vil her understreke at kravet om et tredje juridisk kjønnsalternativ ikke handler om å skulle gi en liten gruppe særrettigheter. Det handler derimot om å gi alle mennesker i Norge lik rett til å ha et juridisk kjønn som samsvarer med egen identitet. De av oss som er kvinner og menn har allerede denne rettigheten. De av oss som ikke passer inn i den binære forståelsen av kjønn, mangler den.

Skeiv Ungdom kan ikke leve med at staten forskjellsbehandler folk på bakgrunn av identitet, og aksepterer ikke at folk i dag blir tvunget inn i kjønnskategorier en selv ikke opplever å tilhøre. Skeiv Ungdom krever derfor at et tredje juridisk kjønnsalternativ blir innført i Norge.