Skeive fakta – påbegynt

Hva mener vi med «skeiv»?

Skeiv Ungdom bruker termen ”skeiv” som en måte å skissere en gruppe av befolkningen som faller utenfor heteronormen og/eller de tradisjonelle kjønnsbåsene. Dette betyr ikke at alle Skeiv Ungdoms medlemmer definerer seg selv som skeiv, men at organisasjonen ønsker å inkludere flere enn de som måtte definere seg som lesbiske, homofile, bifile eller trans (LHBT). Ordet skeiv kommer fra det engelske ordet queer. Skeiv er et vidt begrep som rommer mange mennesker som bryter med samfunnets normer rundt kjønn og seksualitet. Bdsmere, transpersoner, bifile, panfile, homofile og lesbiske bryter alle med samfunnets forventninger rundt seksualitet og kjønn og faller slik inn under vår forståelse av hva som er skeivt.