Rus

Skeiv Ungdom er en organisasjon som har nulltoleranse for alkohol og andre rusmidler på sine arrangementer. SkU jobber rusforebyggende gjennom å skape møteplasser for ungdom hvor det ikke forekommer noen form for ruspress.

Vi må skape fristeder der det er mulig å bygge sin identitet på egne premisser, og der kjønn og seksuell orientering ikke er begrensende. Dette er steder der det er like verdifullt å identifisere seg med utradisjonelle begreper som med tradisjonelle, og hvor det også er like verdifullt å velge å la være å definere seg. Steder hvor vi respekterer hverandre og lærer å se hverandre som mennesker uavhengig av kjønn, seksuell orientering, preferanser, hudfarge eller andre kategorier. For at Skeiv Ungdoms medlemmer skal kunne møtes i trygge miljøer, samt oppleve økt selvtillit og selvrespekt må disse arenaene være rusfrie. Vi krever plass for mangfold i samfunnet vårt.

For mer om hva vi mener, se Skeiv Ungdom sin Politiske Plattform.