Resolusjoner

Toalett for alle

Forslagsstiller: Odd Thomassen og Kåre Blomvik Det finnes mange grunner til å innføre kjønnsnøytrale toaletter. Den fremste grunnen er at det vil gjøre det tryggere for de av oss som […]

Les mer...

Rett til eget uttrykk på arbeidsplassen

Unge som bryter med normene for kjønn får i dag beskjed om å endre sitt kjønnsuttrykk om de vil ha jobb. En normativ kjønnsforståelse i arbeidslivet hindrer unge skeive i […]

Les mer...

Resolusjon om bi-synlighet

Bi-you Kunnskapsoversikten FAFO lanserte i 2014 viser at bifile, spesielt kvinner, er en av de mest stigmatiserte og utsatte identitetene. Blant bifile er det, i motsetning til andre identiteter i samfunnet, […]

Les mer...