Resolusjoner

Kan man ikke stole på menn som har sex med menn?

Resolusjon vedtatt av Skeiv Ungdoms landsmøte 1. april 2017 Kan man ikke stole på menn som har sex med menn? Sommeren 2016 vedtok Helsedirektoratet å åpne for at menn som […]

Les mer...

Toalett for alle

Forslagsstiller: Odd Thomassen og Kåre Blomvik Det finnes mange grunner til å innføre kjønnsnøytrale toaletter. Den fremste grunnen er at det vil gjøre det tryggere for de av oss som […]

Les mer...

Rett til eget uttrykk på arbeidsplassen

Unge som bryter med normene for kjønn får i dag beskjed om å endre sitt kjønnsuttrykk om de vil ha jobb. En normativ kjønnsforståelse i arbeidslivet hindrer unge skeive i […]

Les mer...

Resolusjon om bi-synlighet

Bi-you Kunnskapsoversikten FAFO lanserte i 2014 viser at bifile, spesielt kvinner, er en av de mest stigmatiserte og utsatte identitetene. Blant bifile er det, i motsetning til andre identiteter i samfunnet, […]

Les mer...