Publikasjoner

Klikk på bildene, da åpnes en PDF-utgave av brosjyren.

Skeiv sexhåndbok – det du ikke lærte på skolen (2013)
– et hefte om mangfoldige identiteter og uttrykk, en praktisk tilnærming til sex og oversikt over seksuelt overførbare infeksjoner – alt med et skeivt perspektiv

Screen Shot 2017-11-13 at 15.20.13

 

 

 

 

 

Identitet, kjønn og seksualitet (2017)

Ressurshefte for personer som arbeider med barn og unge om hvordan de best kan være inkluderende og bryte med normer for kjønn og seksualitet.

Screen Shot 2017-10-13 at 16.06.34

 

 

 

 

 

Et skeivt blikk på rus og helse (2016)

En informasjonsbrosjyre for unge om hvordan skeive kan bli påvirket av rusnormer, og hva som kan bedre skeive unges helse.

forsteside

 

 

 

 

 

Mannen, kvinnen og meg – et hefte om transpersoner og de av oss som bryter med samfunnets normer til kjønnsidentitet og -uttrykk (2. opplag, 2017)

Ressursheftet er aktuelt for helsepersonell og alle som vil lære mer om kjønnsidentitet og -uttrykk.

 

Forside Mannen, kvinnen og meg

 

 

 

 

 

Riv Gjerdene – et normkritisk metodematriale i antidiskriminerende arbeid (2015)

Skolematerialet er aktuelt for alle som vil lære mer om diskriminering som skjer mellom mennesker, hvordan man kan lære seg å igjenkjenne og arbeide mot diskriminering.

Riv Gjerdene forside

 

 

 

 

 

 

 

Se oss – en informasjonsfilm om kjønnsmangfold (2014)
– i filmen deler ni personer mellom 18 og 27 år sine personlige tanker og erfaringer om hva det vil si å være trans, om det å komme ut og bli tatt på alvor.

 

Hvilket kjønn er du? (2013)
er en bok om kjønn og mennesker som lever med kjønn på måter som ikke passer inn i heteronormativiteten.

Skjermbilde 2015-01-26 kl. 16.08.06

 

 

 

 

 

Queers and Christians (2012)
– publication from the Kenya-Norway exchange project «sexuality & spirituality» in 2011/12

English:
Queers and christians

 

Kjønn uten grenser (2010)
– different ways of understanding gender all over the world

Norsk:
English:

 

Vanskelig å kjønne (2009)
– et hefte om kjønn og seksualitet

Vanskelig å kjønne

Fighting hate motivated violence (2010)
– report on hate crime from the Norway-Kenya exchange in 2009/10

Norsk:
English:

 

RESTART-metodeheftet (2010):
– Metodemateriale som setter fokus på normer, mangfold og seksualitet