Landsstyret

Landsstyret (LS) er Skeiv Ungdoms øverste myndighet mellom landsmøtene og møtes minst 4 ganger i året. LS består av sentralstyrets leder og leder av hvert lokallag.

Ønsker du å komme i kontakt med LS?
Da kan du benytte følgende e-postadresser:

Sentralstyrets leder
Pernille Sivertsen
E-post: leder@skeivungdom.no

SkU Bodø
Leder: Per Kåre Blomvik
E-post: bodo@skeivungdom.no

SkU Buskerud
Leder: Karianne A. Gulbrandsen
E-post: buskerud@skeivungdom.no

SkU Hedmarken
Leder: Malin Brenden
E-post: hedmarken@skeivungdom.no

SkU Hordaland
Leder: Felix Fotland
E-post: hordaland@skeivungdom.no

SkU Møre og Romsdal
Leder: Julian Delano
E-post: mr@skeivungdom.no

SkU Oppland
Leder: Kristine Stadeløkken
E-post: oppland@skeivungdom.no

SkU Oslo
Leder: Sarah Karoliussen Dilkestad
E-post: oslo@skeivungdom.no

SkU Rogaland
Leder: Martine Yri
E-post: rogaland@skeivungdom.no

SkU Sør
Leder: Solveig Espedalen Punsvik 
E-post: sor@skeivungdom.no

SkU Telemark
Leder: Paul Omar Lervåg
E-post: telemark@skeivungdom.no

SkU Troms
Leder: Marie Mosby
E-post: troms@skeivungdom.no

SkU Trøndelag
Leder: Ingrid Okkenhaug
E-post: trondelag@skeivungdom.no

SkU Østfold
Leder: Kristoffer Mathisen
E-post: ostfold@skeivungdom.no