Kjønnspolitisk utvalg

Kjonnspolitisk utvalg er ett av Skeiv Ungdoms (SkU) utvalg. Utvalget jobber med spørsmål knytta til kjønnsmangfoldog bistår SkU lokalt og nasjonalt. Utvalget legger til rette for gjennomføring av SkUs politiske vedtak knytta til kjønnsmangfold og transpersoners rettigheter.

Transpersoner er mennesker som har en kjønnsidentitet som helst eller delvis, alltid eller tidvis, er forskjellig fra det kjønnet de fikk tildelt etter fødselen.

Kjønnspolitisk utvalg jobber politisk, arrangerer seminarer, avholder sosiale kvelder og holder foredrag om tema knytta til kjønn, trans og kjønnsmangfold.

For mer informasjon om hva SkU mener om trans kan du klikke på denne lenken.

Ønsker du å bli med i kjønnspolitisk utvalg eller har andre henvendelser til utvalget kan du kontakte dem ved å sende en e-post til kjonnspolitiskutvalg@skeivungdom.no