Internasjonalt

SkU jobber for unge skeive mennesker, både innenfor og utenfor Norges landegrenser. SkU ønsker å støtte opp under alt arbeid mot diskriminering og for mangfold. Derfor samarbeider vi med andre nasjonale, regionale og internasjonale organisasjoner der det er hensiktsmessig.

Ulike land har ulike premisser som ligger til grunn for det nasjonale og internasjonale rettighetsarbeidet. Derfor er det behov for andre strategier enn de man har brukt i Norge hittil. Kontakt, erfaringsutveksling og samarbeid på tvers av landegrenser er med på å styrke rettighetsarbeidet både innenfor og utenfor Norges landegrenser.

SkU ser ikke rettighetsarbeidet i Norge isolert fra det som skjer i resten av verden. SkU ser den nasjonale skeive bevegelsen som en del i en internasjonal bevegelse. Vi ser med stor bekymring på den negative utviklingen i Øst-Europa og Afrika. Strengere lovverk mot personer som bryter normene knyttet til seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk sprer seg raskt til stadig nye land.

Vestlige nasjoner truer i enkelte tilfeller land som mottar bistand med bistandskutt. Det truer de med for å fremme skeive rettigheter, men når og hvis bistandskuttet gjennomføres risiker den skeive befolkningen få skylden. Dermed havner de i en enda vanskeligere posisjon enn den de allerede var i og som var årsaken til bistandskuttet. SkU mener derfor man ikke bør true med eller gjennomføre bistandskutt for å fremme skeives rettigheter.

For å lese mer om hva vi mener, se SkUs politiske plattform.