Fargerik temakveld: utfordre normene

Fargerik temakveld

Vi inviterer til en fargerik temakveld på St.croix huset denne kvelden!
Arrangementet er åpent for alle, og hvis du vil vite emr om temaet for kvelden – så kommer du innom!

Tema: Kjønn, seksualitet og inkludering – Utfordre normene

Litt om dagens foredragsholder:
Skeiv Ungdoms skoleprosjekt Restart er et tiltak som tilbyr undervisning om mangfoldet av kjønn og seksualitet til ungdomsskole- og videregåendeklasser. Restart er opptatt av å utfordre normene som lager skiller mellom ‘normal’ og ‘annerledes’. Når enkelte stemples som annerledes eller unormale skapes en grobunn på diskriminering og utenforskap. Derfor er vi nødt til å granske samfunnets normer og vanetenkning for å motvirke diskriminering. Normer både skapes og endres av oss mennesker, derfor kan vi gjøre noe med dem – og første steg er å bevisstgjøre seg normene.

Arrangementet er fra 18.00 til 20.00, 15.11.2017