Helse

SkU jobber for bedre fysisk og psykisk helse blant unge skeive. SkU jobber for likeverdige og fordomsfrie helsetjenester over hele landet. Samtidig har vi et helseperspektiv i de aktivitetene organisasjonen bedriver. Det innebærer at arrangementene våre har som formål å skape og styrke selvtillit, og videre bidra til bevisstgjøring hos ungdommer om deres forhold til blant annet rus og sikrere sex.

HIV

SkU er bekymret for at antallet som smittes av HIV øker i alle deler av den norske befolkningen, spesielt i gruppen menn som har sex med menn (MSM). Vi ser med bekymring på at det i løpet av de siste tiårene er blitt mindre kunnskap i befolkningen om HIV enn det var på 1980- og 90-tallet. Vi tror at det har sammenheng med at den nasjonale strategien for å bekjempe HIV kun retter seg inn mot de mest utsatte befolkningsgruppene (MSM, sexarbeidere og injiserende sprøytenarkomane), med det resultat at resten av befolkningen får lite eller ingen informasjon om viruset.

Norge kriminaliserer seksuallivet til de av oss som lever med HIV. SkU mener at det er med på å forsterke stigmaet HIVpositive opplever og diskrimineringen av denne gruppen. Med ett av verdens strengeste lovverk på feltet trosser Norge anbefalinger fra  UNAIDS. UNAIDS mener at lovgivning tilsvarende den vi har i Norge krenker menneskerettighetene og i at en slik lovgivning i verste fall skader den nasjonale og internasjonale bekjempelsen av HIV.

Blodgivning

Norges reglement for blodoverføring gjør at menn som har sex med menn (MSM) ikke lov til å donere blod. Årsaken er at MSM som gruppe har økt risiko for å bli smittet med HIV og hepatitt. Regelverket definerer alle MSM, homofile og bifile menn som en risikogruppe grunnet deres antatte seksualpraksis. SkU mener at dette er diskriminerende. Det er ikke slik at alle MSM har en usikker seksualpraksis, ei heller at alle homofile og bifile menn er seksuelt aktive.

SkU erkjenner at det er en høy forekomst av HIV i gruppen MSM i forhold til den øvrige befolkningen. Vi mener imidlertid at det er atferd som må være avgjørende og ikke seksuell orientering, slik konkevensen av dagens lovverk er. Risikoatferd, uavhengig av seksuell orientering, bør danne grunnlaget for hvorvidt man kan donere blod. Skeiv Ungdom er helt enig i at det skal være strenge helsemessige krav til alle blodgivere, men at å tillate at noen MSM gir blod står ikke i motsetning til dette. Både i Sverige og Storbritannia kan MSM donere blod. SkU mener dette burde være praksis også i Norge.

 

For å lese mer om hva vi mener om helse, se SkUs politiske plattform.