Bli aktiv

Du har meldt deg inn og betalt kontingenten. Hva gjør du nå?

Skeiv Ungdom er en organisasjon drevet av arbeidet til våre mange frivillige. Kanskje kunne et verv i styret til et av våre lokallag eller en plass i et av våre utvalg være noe for deg?

 

Bli aktiv som frivillig

Du kan være frivillig uten å sitte i styrer eller utvalg. Start gjerne her.

 

Bli aktiv i lokallag

Som aktiv i lokallag kan du blant annet:

 • Lage og planlegge arrangementer for Skeiv Ungdoms medlemmer.
 • Hjelpe til med det praktiske rundt det å sette opp et arrangement.
 • Være med på å bestemme hva organisasjonen skal jobbe med framover.
 • Skape trygge, rusfrie sosiale møteplasser for unge.
 • Samarbeide med Skeiv Ungdom-frivillige over hele landet.
 • Være fadder for de som ønsker å komme inn i Skeiv Ungdom.

Kontakt ditt nærmeste lokallag nå!

Om dere er flere som ønsker å stifte et Skeiv Ungdom-lokallag der dere bor, ta kontakt med oss på post@skeivungdom.no.

 

Bli aktiv i utvalg

Skeiv Ungdom har flere utvalg som jobber med konkrete områder og temaer.

 • Kjonnspolitisk jobber for transpersoners rettigheter, og for å skape sosiale møteplasser for transpersoner.
 • Leirutvalget har hovedansvaret for å planlegge og arrangere Jafnadhr, Skeiv Ungdoms sommerfestival.
 • UngBDSM-utvalget skaper sosiale møteplasser for unge BDSMere, og jobber med rettighets- og informasjonsarbeid rundt temaene BDSM og fetisjisme.
 • Internasjonalt utvalg samarbeider både med andre norske organisasjoner og med skeive organisasjoner i utlandet for å bedre skeives situasjon på tvers av grensene.
 • HIV-utvalget jobber for forebygging av HIV og mot stimatisering og kriminalisering av personer som lever med HIV.
 • Livssynsutvalget skal bistå organisasjonen i sitt arbeid med religion- og livssynsspørsmål lokalt og nasjonalt. Epost: Livssynsutvalget@skeivungdom.no
 • Skoleutvalget skal være en pådriver for å skape engasjement i organisasjonen vedrørende skolearbeid. Epost: skoleutvalget@skeivungdom.no

Kontakt utvalget eller send en epost til post@skeivungdom.no

 

Bli aktiv i prosjekter

Skeiv Ungdom har prosjekter rettet mot skole, helse og internasjonalt.

 • Ungdomstelefonen trenger frivillige vakter til å svare unge på spørsmål om kjønn, seksualitet og identitet på mail, telefon og chat.
 • Skoleprosjektet Restart trenger frivillige samtaleveiledere til å skoleres og gå ut i skolen og lede samtalegrupper i normer rundt kjønn og seksualitet.
 • Babelnor er et nettverk for organisasjoner som ønsker jobber for styrke skeive ungdommers deltagelse i Norden, Balkan, Ukraina og Hviterussland.
 • Stolt er skeiv ungdom sitt årlige kunnskapsseminar som arrangeres i Trondheim av Skeiv Ungdom Trøndelag.

Kontakt prosjektet eller send en epost til post@skeivungdom.no

 

Annonser fra prosjekter og utvalg

Ungdomstelefonen trenger vakter

Ungdomstelefonen 400 00 777 er et hjelpelinje for unge skeive. Frivillige vakter bemanner telefonen som er åpen fra kl 18-22 fra søndag til fredag. Vaktene får opplæring og regelmessige sosialfaglige kvelder på spennende temaer og med kunnskapsrike besøkende. Her ringer unge fra hele Norge inn med spørsmål om kjønn, seksualitet og legning. Du må bo i Oslo. Les mer på http://ungdomstelefonen.no/om-oss#Frivillig-hos-oss