Vi krever tredje juridisk kjønnsalternativ!

Skeiv Ungdom lanserer nå en underskriftskampanje for å innføre et tredje juridisk kjønnsalternativ. Signer du også!

Vi lever i et samfunn hvor mangfoldet blant oss mennesker er stort, også når det kommer til kjønn. Det finnes blant annet menn, kvinner og ikke-binære. Ikke-binære er et paraplybegrep for mennesker som har en annen kjønnsidentitet enn mann og kvinne.  

Slik lovverket er i Norge i dag, speiler ikke de juridiske kjønnskategoriene “mann” og “kvinne” det kjønnsmangfoldet som finnes blant oss. Personer som har en ikke-binær kjønnsidentitet blir derfor tvunget til å ha et juridisk kjønn som ikke stemmer med egen identitet. Flere andre land har et tredje juridisk kjønnsalternativ, og nå er det på tide at Norge tar ansvar og følger etter!

Er du enig? Les mer og signér oppropet her!

Vil du lese en ny rapport om hva lovendringen vil føre til? Les den her!