Kan man ikke stole på menn som har sex med menn?

Resolusjon vedtatt av Skeiv Ungdoms landsmøte 1. april 2017

Kan man ikke stole på menn som har sex med menn?

Sommeren 2016 vedtok Helsedirektoratet å åpne for at menn som har sex med menn (MSM) kan gi blod dersom det har gått minst 12 måneder siden sist de har hatt sex med en mann.

Vedtaket innebærer en vesentlig forbedring i forhold til reglene forut endringen. Frem til sommeren 2016 var bestemmelsen at alle menn som på ett eller annet tidspunkt i livet hadde praktisert seksuell omgang med en annen mann var utelukket fra å gi blod. Utelukkelsen var permanent.

Argumentasjonen for å permanent utelukke MSM som blodgivere har vært frykten for HIV-smitte. Når de nye reglene trer i kraft vil det kreves at MSM som skal gi blod har avstått fra seksuell omgang i 12 måneder. Argumentet for dette er fortsatt frykt for HIV-smitte.

«Personer som har eller har hatt seksuell kontakt med person med HIV-infeksjon, hepatitt B eller hepatitt C, eller med person som har hatt positiv test for en av disse sykdommene skal ikke gi blod: Minimum 6 måneders karantene etter siste seksuelle kontakt.» (Veileder for transfusjonstjenesten i Norge)

Dette betyr at mennesker som ikke er i MSM gruppen kan ha seksuell kontakt med HIV-positive, og fortsatt ha kortere karantenetid enn personer som er MSM. Dette mener Skeiv Ungdom er diskriminering.

For andre grupper som godkjennes som blodgivere kreves det ikke 12 måneders sølibat. For dem kreves det kun at det har gått 6 siden siste partnerbytte. Det er ingen regler for sølibat for noen andre grupper enn MSM.

I praksis betyr dette at MSM som lever i monogame, langvarige forhold ikke har samme mulighet til å gi blod på lik linje med for eksempel heterofile personer i monogame forhold. At myndighetene stiller så ulike krav til ulike grupper kan tolkes som mangel på tillit til nære og stabile relasjoner mellom MSM.

HIV-smitte kan påvises 3 måneder etter at man har blitt smittet. Det betyr slik vi i Skeiv Ungdom ser det at det ikke er nødvendig med en lengre karanteneperiode for MSM, ei heller at det bør kreves ett års sølibat.

Vi trenger mer blod i bankene våre, og alle friske blodgivere må få være med på å bidra til å fylle dem. Da kan flere mennesker som trenger det få blodoverføringene de er avhengige av.

Det er mange MSM som ønsker å gi blod og vi i Skeiv Ungdom mener at norske helsemyndigheter bør revurdere reglene om karantenetid. Da kan Norge avslutte den vilkårlige forskjellsbehandlingen – og fylle blodbankene samtidig!

Skeiv Ungdom mener at

  • menn som har sex med menn skal kunne gi blod på samme premisser som alle andre aktuelle blodgivere
  • ved å endre retningslinjene for blodgivning vil man avslutte den vilkårlige forskjellsbehandlingen

Skeiv Ungdom krever at

  • «Veileder for Transfusjonsmedisin» må revideres
  • retningslinjene for blodgivning skal endres slik at utvelgelseskriteriene baserer seg på risikoatferd, ikke seksuell orientering