Oslo

Har du lyst til å dra på Landsmøtet 2017?

Hei!
Du ja! 

Lokallaget har fremdeles én ledig delegatplass igjen til Skeiv Ungdoms landsmøte. Det er også muligheter for å være varadelegat, her har vi fire plasser og observatør. Møtet finner sted på Midtstuen skole i Oslo fra 31. mars til 2. april.

Dersom du kunne tenke deg å dra på landsmøtet, ta kontakt med oslo@skeivungdom.no innen 15. februar.

Her har du som medlem mulighet til å være med på å bestemme hva Skeiv Ungdom skal gjøre og mene fremover! 

English below;

Hey,
yes you!

We still have one open spot on our delegat-team for Queer Youth Norway´s country meeting. There is also possible to be an substitute delegat, which we have four spots open and of course there is possible to be an observer. This meeting will find place at Midtstuen school in Oslo from 31.March to 02.April.

If this is something you´r thinking about and want to be a part of? Please send us an e-mail to oslo@skeivungdom.no before the 15 of February.

On this meeting, there is an good opportunity to actually be apart of the assembly that chooses what Queer Youth Norway is going to work with and mean in the future! 🦄

16388031_599217380283837_4813403882129961222_n