Vil du sitte i Skeiv Ungdoms sentralstyre?

I disse dager er valgkomiteen i gang med å finne kandidater som ønsker å sitte i sentralstyret i Skeiv Ungdom den neste landsmøteperioden (juni 2017-juni 2018).

Sentralstyret er ansvarlige for den daglige driften av organisasjonen og for å følge opp vedtak fattet av landsmøtet og landsstyret. I tillegg til dette, planlegger og arrangerer sentralstyret landsstyremøter, landsmøtet og kurs for de tillitsvalgte.

Sentralstyret møtes annenhver uke i Oslo og sentralstyremedlemmene påtar seg ulike oppgaver de er ansvarlige for å følge opp. Det kan være alt fra å skrive et høringssvar til å dra til et lokallag for å være ordstyrer og referent på deres årsmøte. Fordi det er så ulike oppgaver, trengs folk med ulik interesse og kompetanse.

Sentralstyret i SkU er et arbeidende organ. Det betyr at styremedlemmene gjør mye mer enn å stille på møtet og stemme over sakene som behandles.

Sentralstyret består av leder (frikjøpt på heltid), organisatorisk nestleder, politisk nestleder, økonomiansvarlig, tre faste medlemmer og opp til fire varamedlemmer.

Valgkomiteen ser etter folk med politisk engasjement, organisatorisk erfaring, stå på-vilje, gjennomføringsevne og lyst til å drive Skeiv Ungdom videre. Du trenger ikke å ha alle disse egenskapene, for valgkomiteen lager en innstilling med kandidater som utfyller hverandre.

Har du lyst til å bidra i spennende verv i en viktig organisasjon? Send valgkomiteen en epost på valgkomite@skeivungdom.no  og si ifra om hvilke verv du er interessert i.

Kjenner du noen du tror vil passe i et slikt verv? Snakk med personen før du nominerer hen, eller vis hen denne siden.

Alle kandidater intervjues av valgkomiteen. De er veldig hyggelige! Hensikten er å bli kjent med deg og finne ut litt om dine interesser og hva du kan, slik at de kan lage en innstilling som består av personer som utfyller hverandre på en god måte. Dessuten kan de fortelle deg en hel del om å sitte i sentralstyret – de har alle sittet der tidligere i ulike verv.

Det nye sentralstyret skal velges på Skeiv Ungdoms landsmøte 31. mars-2. april 2017 i Oslo. Personene som velges bør bo i Oslo-området.