Oslo

Aktivitetskalender

Aktivitetskalender for 2017

Dette er alle aktiviteter og arrangementer vi ser for oss at vi vil arrangere dette året. Vi tar forbehold om at noen av datoene eller arrangementene kan bli endret eller avlyst. Det vil også sannsynlig være flere arrangementer som denne kalenderen ikke tar høyde for. For å være sikker på at vi arrangerer arrangementet eller andre arrangementer anbefaler vi deg å sjekke våre kommende aktiviteter/arrangementer på vår Facebook side.

April

06.04 Q*oir Øvelse på Radar Ungdomscafé

11.04 Diagonalen

15.04 GLSEN Day of Silence

18.04 Foredrag for AUF Skedsmo

25.04 Diagonalen utgår til fordel for filmvisning av Real Boy på Eldorado Bokhandel den 26.april.

26.04 Lesbian Visibility Day

26.04 Real Boy Filmvisning på Eldorado Bokhandel

29/30.04 Månedlig filmkveld

Mai

01.05 Arbeidernes internasjonale kampdag

09.05 Diagonalen

16.mai Stand

17.05 IDAHOT

23.05 Diagonalen

24.05 Pan (Pansexual and Panromantic) Visibility Day

27/28.05 Månedlig filmkveld

Juni

06.06 Diagonalen

20.06 Diagonalen

23.06 – 02.07 Oslo Pride:
Pride House: 23.06 – 01.07
Pride Park: 28.06 – 02.07
28.06 Ungdomsfesten

24/25.06 Månedlig filmkveld
Store muligheter for at det faller bort grunnet Oslo Pride.

28.06 Stonewall Riots Anniversary

Juli

04.07 Diagonalen

18.07 Diagonalen

29/30.07 Månedlig filmkveld – UTGÅR!

24.02 – 27.02 Kjønnsmangfoldsleir Følg med for påmelding

31.07 – 06.08 Sommerleiren Jafnadhr – Følg med for påmelding

August

01.08 Diagonalen – UTGÅR grunnet Jafnadhr.

15.08 Diagonalen

26/27.08 Månedlig filmkveld

29.08 Diagonalen

September

12.09 Diagonalen

23.09 Bi Visibility Day

27.09 Diagonalen

30.09 Månedlig filmkveld

Oktober

10.10 Diagonalen

11.10 National Coming Out Day

19.10 Spirit Day

23.10 – 29.10 Asexual Awareness Week

24.10 Diagonalen

26.10 Intersex Awareness Day

28/29.10 Månedlig filmkveld

November

07.11 Diagonalen

08.11 Intersex Day of Solidarity

20.11 Transgender Day of Remembrance

21.11 Diagonalen

25/26.11 Månedlig filmkveld

Desember

01.12 World AIDS Day

05.12 Diagonalen

08.12  Pansexual/Panromantic Pride Day

10.12 Human Rights Day

19.12 Diagonalen

Januar

17.01. Diagonalen, første arrangement etter nyttår!

20.01 Årsmøte til Skeiv Ungdom Oslo

31.01 Diagonalen

Februar

06.02 Samefolkets dag. Dette markerer vi med sosiale medie aksjon/kampanje!

14.02 Diagonalen

25/26.02 Månedlig filmkveld, første arrangering av filmkveld etter nyttår!

28.02 Diagonalen

Mars

03.03 – 05.03 Tillitsvalgt konferansen til Skeiv Ungdom

14.03 Diagonalen

15.03 Non-Binary Day of Visibility

25/26.03 Månedlig filmkveld

28.03 Diagonalen

31.03 Transgender Day of Visibility

31.03 – 02.04 Landsmøte til Skeiv Ungdom