Vil du sitte i ett av Skeiv Ungdoms utvalg?

SM-LillaLogo

Skeiv Ungdom (SkU) har i dag 9 ulike og aktive utvalg. Hvert av SkUs utvalg jobber med ett spesifikt tema som er spesielt viktig for organisasjonen.

På SkUs landsstyremøte som avholdes 16.-18. september vil det velges leder og andre medlemmer til alle de følgende utvalgene i SkU:

  • Funksjonsnormutvalget
  • HIV-utvalget
  • Internasjonalt utvalg
  • Kjønnspolitisk utvalg
  • Leirutvalget
  • Livssynsutvalget
  • Normpolitisk utvalg
  • UngBDSM
  • Ungdomtelefonen

Du kan lese mer om utvalgene og finne link til samtlige av utvalgenes mandat for inneværende periode ved å følge denne linken: http://www.skeivungdom.no/utvalg/

Kanskje akkurat du kan tenke deg å engasjere deg i ett av SkUs utvalg? Kanskje noen av SkUs utvalg arbeider innenfor et tema du er spesielt opptatt av, brenner for og gjerne vil lære mer om? Eller kanskje du har en idé om hva slags utvalg SkU burde ha i tillegg til dem som står i listen over og ønsker å starte et helt nytt utvalg i SkU?

Hvis du kunne tenke deg å bli med i ett av SkUs utvalg kan du sende en e-post til Olav Persson Ranes på e-post olav@skeivungdom.no innen mandag 5. september 2016 kl. 08:00.

I emnefeltet skriver du navnet på utvalget du er interessert i å sitte i. I e-posten er det fint om du kan fortelle litt om deg selv og hva du har gjort før samt hva du kunne tenke deg å gjøre i utvalget du vil bli med i.  Merk at du, for å kunne sitte i ett av SkUs utvalg ,må du være under 30 år og medlem i Skeiv Ungdom.

Vi håper å høre fra akkurat deg!