Oslo

Styret 2017 – 2018

Styret til Skeiv Ungdom Oslo og Akershus består til vanlig av en styreleder, nestleder, økonomiansvarlig, tre styremedlemmer og opp til fire varamedlemmer. Nedenfor kan dere lese litt om de forskjellige personene som har disse vervene dette året.

Leder: Christer André Gudmundsdottir

Nestleder: Anna Linløkken

Økonomiansvarlig: Filip Sommerseth

Styremedlem: Kasper Granstad

Styremedlem: Sondre Gevelt

Styremedlem: Amanda Anvar

1 Varamedlem: Isabella Østerklev

2 Varamedlem: Michael Smith

3 Varamedlem: Ledig styreplass

4 Varamedlem: Ledig styreplass