Toalett for alle

Forslagsstiller: Odd Thomassen og Kåre Blomvik

Det finnes mange grunner til å innføre kjønnsnøytrale toaletter. Den fremste grunnen er at det vil gjøre det tryggere for de av oss som bryter med samfunnets kjønnsnormer å bruke offentlige toaletter. Det fjerner en arena for trakassering og diskriminering for de av oss som bryter med kjønnsnormene. Det vil gjøre det lettere for foreldre å følge barn av andre kjønn enn seg selv på toalettet, samt gjøre det lettere for ledsagere å hjelpe brukere på toalettet. I tillegg vil det redusere køer, da det vil være flere tilgjengelige toaletter å velge i.

En tur på et offentlig toalett kan være en stor utfordring for de av oss som bryter med kjønnsnormene. Samfunnets normer legger opp til at det ikke er sosialt akseptert å bruke et toalett dersom kjønnsuttrykket ditt ikke stemmer overens med skiltet på døren. En endring som legger til rette for at offentlige toaletter skal være kjønnsnøytrale kan være med å redusere sanksjonering av personer som bryter med normene om kjønn knyttet til toalettskiltet. Kjønnsnøytrale toaletter vil åpne for at hvem som helst kan bruke toalettene, uavhengig av kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, eller andre grunner til at en ikke passer inn i toalettbåsen.

Kjønnsnøytrale toaletter ønsker velkommen de av oss som opplever tokjønnsmodellen som begrensende og utdatert, eller som identifiserer seg utenfor denne. Tokjønnsmodellen er særdeles ekskluderende, og usynliggjør mangfoldet av identiteter og uttrykk som finnes i samfunnet.

Viktige spørsmål å besvare i saken om innførelse av kjønnsnøytrale toaletter, er spørsmålene om hvordan det skal gjennomføres og hva det vil koste. En endring fra kjønnsdelte til kjønnsnøytrale toaletter kan gjøres svært enkelt. Å bytte ut eksisterende skilting med skilter der det står «Toalett» eller «Toalett med pissoar» er eksempler på forholdsvis enkle tiltak som ikke koster mye, men vil gi mye tilbake til samfunnet. Det vil gjøre det lettere for de av oss som bryter med kjønnsnormene å tørre å bruke offentlige toaletter, uten å trenge å vegre seg for det. En har kjønnsnøytrale toaletter hjemme, hvorfor skal man ikke ha det i offentlige bygg?

For at samfunnet skal være inkluderende for alle, må det innføres kjønnsnøytrale toaletter! Dette er ikke dyrt, enkelt å gjennomføre og vil gjøre mye for å bedre svært mange menneskers hverdag.

Skeiv Ungdom mener:

  • At alle skal ha muligheten til å være trygge på do.
  • At kjønnsdelte toaletter er med på å skjule mangfoldet som fins i samfunnet.
  • At ingen skal føle seg utilpass med å følge noen som trenger det på toalettet.

 

Skeiv Ungdom krever:

  • At alle offentlige institusjoner skal ha et kjønnsnøytralt alternativ utenom handicaptoalettet, da det å ikke følge kjønnsnormene ikke er et handicap.
  • At kjønnsnøytrale toaletter blir prioritert i offentlige budsjetter.
  • At alle skal ha rett til å gå på do uten å måtte frykte trakassering eller diskriminering.

Skjermbilde 2016-05-04 kl. 16.18.17