Rapportlansering: LHBTI-barns rettigheter i Norge

Hvordan står det til med rettighetene til barn som bryter med normer for kjønn og seksualitet i Norge?

Redd Barna, Skeiv Ungdom og LLH – Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, lanserte rapporten «Rettane til LHBTI-barn i Noreg – vurdering og tilrådingar i lys av FN sin barnekonvensjon» i Oslo torsdag 10.mars kl.08.30-10.30.

Her kan du se deler av rapportlanseringen.

Les rapporten her.

Vi gjør oppmerksom på at rapporten bygger på eksisterende forskning. Det er en underrepresentasjon av interseksjonelle perspektiver i forskningen, samtidig som vi vet at mange møter særlige problemstillinger knyttet opp til sammensatt identitet. Det er behov for å forske mer på hvordan sammensatte identiteter slik som etnisitet og funksjonsevne sammen med seksualitet og kjønnsidentitet påvirker levekår og rettigheter.

Del 1: Introduksjon av Eirik Aimar Engebregtsen fra LLH, åpning av Janne Raanes fra Redd Barna og Ida Tønnessen fra Skeiv Ungdom.

Del 2: Presentasjon av rapporten «Rettane til LHBTI-barn i Norge» v/ Ingrid Thorsnes, rapportforfatter

Del 3: Del 3: Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( FrP ) kommenterer rapporten