Pangstart for skoleprosjektet Restart i 2016

Vi er kun to måneder inn i det nye året, men allerede har over 2000 skoleelever i 10 ulike fylker fått lære om kjønn, seksualitet og normer etter besøk fra Restart.

Skeiv Ungdoms skoleprosjekt Restart jobber for å skape en tryggere og mer inkluderende skole. Vi holder workshops for ungdomsskole- og videregåendeklasser om mangfoldet som finnes av kjønn, seksualitet, om båsene vi dyttes inn i og normene som ofte begrenser oss. Gjennom refleksjonsspørsmål og øvelser med elevene oppfordrer vi til å utfordre kjipe normer slik at alle skal ha trygghet til å være seg selv. Dette er kunnskap og perspektiver vi ønsker at alle elever skal ha, og vi forsøker å nå ut til så mange elever vi kan. Derfor er det til stor glede at vi har startet det nye året med rekord i antall gjennomførte skolebesøk! I løpet av årets to første måneder har 1644 elever fått besøk av Restart på sin skole! Frivillige Restart-helter har besøkt skoler i Vest-Agder, Aust-Agder, Akershus, Oslo, Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nordland.

Vi er to fulltidsansatte i Restart, Viljar og Victoria, i tillegg jobber Sunniva med distriktssatningen som også gjennomfører skolebesøk. Rundt om i Skeiv Ungdoms lokallag har vi mellom 20 til 30 aktive frivillige som reiser på skolebesøk.

I 2015 nådde Restart ut til 5691 elever i løpet av året. At vi har nådd ut til så mange som 2192 elever i januar og februar lover godt for 2016.

Restart er alltid på utkikk etter flere frivillige over hele landet. Er du interessert i å bli en Restart-helt? Send mail til restart@skeivungdom.no!


Så hyggelig har vi det på skolebesøk! Her er Victoria og Ask Johanne i Sulitjelma i Nordland i september.


Når vi gjør øvelser om forventninger til kjønn får vi innimellom litt artige svar. Kan du gjette hvilket kjønn disse forventingene retter seg mot?