Skolebesøk?

RESTART er Skeiv Ungdoms satsing for en trygg og inkluderende skole der alle kan være og utrykke seg selv som man vil. 

Dette gjør vi gjennom å utfordre elevenes syn på kjønn og seksualitet, for å åpne opp for mangfoldet som finnes blant oss. Vi bruker forelesing, interaktive øvelser og diskusjoner tilpasset elevenes kunnskaps- og interessenivå.

Vi har utviklet det normkritiske metodematerialet Riv Gjerdene  som utgjør grunnlaget for vårt skoleprosjekt. Opplegget vi tilbyr har som funksjon å opplyse ungdom om kjønn, seksualitet og normer. Målet er å bli kvitt fordommer og diskriminering og å skape et bedre skolemiljø. Vi gir elevene verktøy som gjør dem i stand til å selv gå aktivt inn for å forebygge diskriminering og mobbing i sin hverdag, og i å skape en skole der de alle elever tør å være seg selv.

RESTARTs skoleopplegg varer 90 minuter og består av en teoridel og en praktisk del der elevene er med på øvelser som synliggjør normer rundt kjønn og seksualitet. Opplegget bygger på elevenes aktive deltakelse og er bygd opp på en måte som gjør at det har relevans for alle i gruppen.

Vi jobber med grunnlag i normkritisk pedagogikk som du kan lese mer om her.

På nettsiden kan du som elev, ansatt i skolen og frivillig finne mer informasjon om prosjektet, og hvordan du kan komme i kontakt med oss.