Skeiv Ungdom Bodø er igang!

Skeiv Ungdom vokser seg stadig større, ikke nok med at vi fikk nytt lokallag i Oppland sist uke, vi fikk også nytt lokallag i Bodø! Lokallaget ble stiftet 17. mars og et nytt styre med 6 engasjerte medlemmer ble valgt. Ask Aleksi Berglund ble valgt til leder og Per Kåre Blomvik ble valgt til nestleder.

Skeiv Ungdom er en partipolitisk og religiøs uavhengig, frivillig organisasjon for ungdom under 30 år. Målgruppa vår er lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, skeive og andre som faller utenfor heteronormen eller de tradisjonelle kjønnsbåsene, men alle som støtter organisasjonens formål er velkomne som medlemmer.

– Vi ønsker å sette fokus på det store mangfoldet som Skeiv Ungdom inkluderer. Det er noe vi tror mange ungdommer i Bodø kan like. Særlig det at vi er et rusfritt alternativ er viktig. Forteller nyvalgt leder Ask Aleksi.

Laget vil fokusere på å skape sosiale møteplasser og arrangementer for skeive ungdommer i Bodø, samt å etablere et samarbeid med det lokale LLH-laget, som også hadde lånt ut lokaler til stiftelsesmøtet. Laget ser også at det er utfordringer i skolen og kunnskap er det viktigste verktøyet for å unngå stigma og diskriminering. Flere av styremedlemmene har allerede blitt skolert for å reise ut i skolen med Skeiv Ungdoms skoleprosjekt Restart.

– Vi gleder oss enormt til å ta fatt på arbeidet. Et tilbud av, med og for unge er viktig for skeive ungdommer i Bodø. Vi kjenner til mange situasjoner det et Skeiv Ungdom lag kunne vært nyttig. For eksemepel kan det være lærere og andre som jobber med ungdom som ikke vet hvor unge skeive kan finne nettverk og kunnskap, og vi kan være med å spre informasjon, både til ungdommene i byen, og personer som jobber med ungdom forteller nestleder Per Kåre.

Alle arrangementer er åpne for alle ungdommer under 30 år. På arrangementene vil det både bli sosiale aktiviteter og muligheten for å lære et og annet om skeiv politikk.


Skeiv Ungdom Bodø kan kontaktes på facebook og på mail: bodo@skeivungdom.no