Oslo

Årsmøte i Skeiv Ungdom Oslo!

Årsmøtet vil finne sted i Tollbugata 24, 4. etasje. Du kommer deg hit ved å ta bussen til Wessels plass og gå til Tollbugata 24. Hvis du har problemer med å finne fram, kan du ringe oss på 916  97 010.

Alle våre medlemmer er hjertelig velkomne! Dersom du ikke har betalt medlemskontingenten for 2014, kan du sende SMS med tekst «Skeiv betal 50» til 1938 (Det vil også være mulig å fikse dette rett før møtet). Dette er din mulighet til å være med å bestemme hva Skeiv Ungdom Oslo skal jobbe med!

Foreløpig er sakslisten som følger:

– Godkjenning av innkalling

– Godkjenning av dagsorden

– Valg av møteleder, referent, 2 protokollunderskrivere og tellekorps.

– Årsberetning for 2013

– Regnskap for 2013

– Arbeidsprogram for 2014

– Budsjett for 2014

– Eventuelle vedtektsendringer

– Godkjenning av valgkomité

– Valg av styre, valgkomite og landsstyredelegater

– Valg av delegater til landsmøtet

– Eventuelt

Med vennlig hilsen

Skeiv Ungdom Oslo

v/ Sara Anderse Selnes, leder i SkOs 2013