Program for STOLT 2016

Program for Stolt 2016 vil publiseres her så snart det er fastspikret, det vil i tillegg sendes fortløpende til alle påmeldte!