Oslo

Vi søker nye medlem til styret!/We’re looking for new board members!

(for English se below)

I løpet av sommeren forsvant 2/3 av styret til alle forskjellige deler av landet (og utlandet).

Vi søker derfor nye sjeler (eventuelt gamle ringrever som ønsker å komme tilbake 😉 til styret. Vi trenger både ny lokallagsleder, styremedlemmer, varamedlemmer og noen som kan ta seg av økonomien. Her er det lysten som teller – det er ikke nødvendig med tidligere styreerfaring.

Send en helt uforpliktende mail til Olav i valgkomiteen på olav@skeivungdom.no. De nye styremedlemmene vil bli supplert inn i styret på medlemsmøtet den 25. august.

_____________

During the summer 2/3 of the board of the Oslo branch of Skeiv Ungdom moved away to different parts of the country (or out of the country).

For that reason we’re now searching for new board members. We need a new leader for the local branch in Oslo, as well as board members, deputy board members and someone to take care of the accounts. No previous board experience is neseccary – what is important to us is that you want to contribute.

If you’re interested you can send an e-mail to Olav in the election comitee, olav@skeivungdom.no. The new members of the board will be supplemented to the board during the membership meeting on August 25th.