Årsmøte 2013

28.februar hadde Skeiv Ungdom Hedmark sitt første ofisielle årsmøte hvor hele 16 stykken møtte opp, hvor 1 var fra LLH Innlandet og 1 fra Sentralstyret i SkU. Nytt styret ble satt sammen og gjennomgang av vedtekter ble nok en lang og ny opplevelse for mange.
Nå gleder vi oss til et år med mye aktivitet i forbindelse med aksjoner, Skeive Dager og Jafnadhr 2013.