Oslo

Årsmøtedokumenter

Under blir linker til årsmøtedokumenter lagt ut fortløpende.

Årsmøtet er onsdag den 27.februar kl17:30 (mat fra 17:00), på kontorert i Tollbugata 24

 

Dagsorden

Forretningsorden

Årsberetning for 2012

Regnskap for 2012

Vedtekter

Økonomiske retningslinjer

Forslag til vedtektsendringer

Forslag til arbeidsprogram for 2013

Forslag til budsjett for 2013

Innstilling fra valgkomiteen