Frivillig 2015

Jafnadhr 2015 søker frivillige

Lyst å jobbe som frivillig hos oss?
Ta kontakt med oss på epost: post@jafnadhr.no

I Jafnadhr er det to kategorier, generell frivillig, og kaféfrivillig. Begge kategoriene jobber på skift, som settes opp på forhånd av frivilligansvarlig. Det er en opplæringsdag med rigging og pakking i forkant av leiren som er en del av å være frivillig hos oss. I år er det dagen før leiren starter, med oppmøtested i Oslo. Nærmere informasjon om det kommer senere fra frivilligansvarlig.

Kaféfrivillige jobber med produksjon og salg av kafévarer, og ledes av en egent teamleder for kaféen i tett samarbeid med frivilligansvarlig og resten av arrangørstaben.

Generelle frivillige går runder og ser til at alt går etter planen, rydder, gjør forefallende arbeid og har nattevakt.