Om stolt

Stolt er et kunnskapsseminar som holdes hver høst i Trondheim. På seminaret kan man lære mer om skeiv tematikk sammen med andre skeiv ungdommere fra hele landet.

Stolt drives årlig av en egen komité nedsatt av Skeiv Ungdom Trøndelag, som samarbeider med Skeiv Ungdoms skoleutvalg og prosjektet RESTART. Stolt arrangeres på bakgrunn av egne tildelte prosjektmidler som søkes på hvert år.

Seminaret har høyt fokus på informasjonsfaglighet, samtidig er det veldig sosialt, og Skeiv Ungdoms nest største arrangement, rett etter Jafnadhr.

Stolt er et kunnskapsseminar som har som formål å gi økt kunnskap om kjønn og seksualitet. Seminaret skal gi kjennskap til hvordan man skal holde foredrag om seksualitet og kjønn, samtidig gi forståelse for hvorfor man driver med normkritikk. Stolt skal i tillegg være en sosial møteplass. Seminaret avholdes i Trøndelag, innenfor rammene av egen økonomi. Stolt har møte- og informasjonsplikt ovenfor Skeiv Ungdom Trøndelag.

Historien bak Stolt
Stolt startet i 2005 som et samarbeidsseminar mellom Skeiv Ungdom Trondheim og LLH Trøndelag, siden da har Stolt blitt en tradisjon, og drevet i hovedsak av SkUT*. Stolt ble raskt anerkjent som nasjonalt seminar i Skeiv Ungdom, og lokallaget har byttet navn fra Trondheim til Trøndelag.

Stolt har siden starten vært en del av drivkraften i Skeiv Ungdoms informasjonsarbeid. Vi har huset møter i det tidligere Infoutvalget, og vært den første til å invitere svenske BRYT på besøk for å ha BRYT-kurs. BRYT er RFSL Ungdoms** variant av vårt metodemateriale RESTART. Man kan på mange måter si at arbeidet med RESTART har utgangspunkt i Stolt.

*SkUT, forkortelse for Skeiv Ungdom Trøndelag.
**RFSL Ungdom, Sveriges søskenorganisajson til Skeiv Ungdom.