Til skole

 

Gjennom skoleprosjekt Restart tilbyr Skeiv Ungdom klassebesøk hvor vi holder workshops om normer kjønn og seksualitet. Mens vi retter oss mot elevene, tilbyr LLH Rosa kompetanse skole kurs for lærer for at de skal bli tryggere i sitt arbeid med ungdom. Prosjektene støttes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, samt Kunnskapsdepartementet, og er derfor gratis.

Opplegget kommer enten som en pakkeløsning eller som kursing av enten elever eller lærere.

Skeiv Ungdoms skoleprosjekt Restart henvender seg til elever i ungdomsskolen og på videregående skole. Gjennom interaktive øvelser,  undersøker, diskuterer og utfordrer vi stereotypier knyttet til kjønn og seksualitet, og diskuterer hva ungdommene selv kan gjøre for å forebygge diskriminering og mobbing i sin hverdag. Rosa kompetanse skole er et prosjekt i regi av LLH-Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Prosjektet henvender seg til lærere og tilbyr kompetanseheving på temaene kjønn og seksualitet.

Begge prosjektene har som formål å skape en skole der alle kan være seg selv, uavhengig av seksuell orientering, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet. For å få til dette trenger lærere å føle seg trygge når disse temaene tas opp, både i  klasseromssituasjonen og i korridorene. Økt kompetanse er i så måte en nøkkel.

”Mange av mine medstudenter gikk ut etter fire års lærerutdanning uten å ha fått noen som helst opplæring på kjønn og seksualitet. Da er det ikke rart at lærere blir utrygge når det skal undervises i disse temaene.”
– nyutdannet lærer

Når elever får større innsyn i hvordan de påvirkes av normer og hvordan de selv kan påvirke normene, er resultatet ofte et åpnere syn på seg selv og andre.

”Dere åpner tanker og får oss til å se på ting fra forskjellige synsvinkler, og sier på en måte Vær så god, vær deg selv!
Elev Gjerdrum ungdomsskole.

Rosa kompetanse og Restart tilbyr teori og konkrete verktøy som kan brukes i skolehverdagen, både i undervisningen i tråd med læreplanen, og for å minske mobbing og kjønnsrelaterte skjellsord.

Rosa kompetanse har en anbefalt tidsramme på to timer, men opplegget kan tilpasses skolens ønske og behov. Et minimum på 45 minutter må settes av. Restart møter elevene klassevis og har et 90 minutters opplegg. Vi møter gjerne flere klasser i løpet av en dag.

Ta kontakt for å booke en spennende tankevekker, der mestring og lyst settes i fokus.

Beste hilsen,

Kai Viljar Eidsvik, Silje Mathisen og Synne Hall Arnøy

Kai Viljar Eidsvik og Silje Mathisen                                              Synne Hall Arnøy
Skole- og antidiskriminerings rådgivere Skeiv Ungdom               Leder av Rosa Kompetanse, LLH
Tlfnr. 46 83 87 05                                                                         Tlfnr. 45 51 52 87
restart@skeivungdom.no                                                             Synne@llh.no