Hvorfor Restart?

Vi lever i en verden der vi omgir oss med massevis av uskrevne regler for hvordan vi skal leve livene våre. Framfor alt gjelder dette regler for hvordan vi skal forholde oss til vårt kjønn og vår seksualitet. Disse reglene kan hindre oss fra å være oss selv, og setter på den måten rammer for friheten vår. Dette vil vi endre på!

Når man følger normene i samfunnet, blir man ansett for å være ”normal”, men dersom man bryter med normene blir man sett på som ”unormal” eller ”annerledes”.En person som spiser kjøtt i Norge blir ansett for å være normal, mens en som er vegetarianer kan bli sett på som unormal.

Problemet med at vi anser noe for å være normalt og noe annet for å være unormalt eller annerledes, er at dette gjør at mennesker får ulik makt. Dersom man følger normene får man privilegier og fordeler, mens de som bryter normene kan bli møtt med negative sanksjoner eller sosial straff.

Sanksjonene som normbrytere får er alt fra å måtte forsvare og forklare seg til å bli usynliggjort til å bli kriminalisert eller utsatt for dødelig vold. De som ses som normale hele tiden får bekreftet fra forskjellig hold at deres identitet er ønskverdig og riktig, men de som ses på som annerledes må forsvare både for seg selv og andre hvorfor de er som de er. Dette er å hindre mangfold.

Vi er for mangfold og mot diskriminering. Bli med oss i arbeidet!