Innland

Om Skeiv Ungdom Innlandet

Skeiv Ungdom Innlandet er et lokallag under den nasjonale organisasjonen Skeiv Ungdom som dekker Oppland fylke.

Skeiv Ungdom jobber for hvert enkelt menneskes frihet til å være seg selv uavhengig av kjønnsidentitet og seksualitet. Vi ønsker en verden der alle seksuelle uttrykk basert på samtykke og likeverd er akseptert, og der ingen får privilegier i samfunnet på bakgrunn av sitt kjønnsuttrykk eller sin seksualitet.

Skeiv Ungdom er for mangfold og mot diskriminering.

 

Historien til Skeiv Ungdom Innlandet

Skeiv Ungdom Innlandets historie starter allerede i 2003 da en ung homofil gutt og hans venner bestemmte seg for å starte en ungdomsgruppe for unge homofile i Hedmark. LLH sitt fylkeslag for Hedmark hadde vært dødt i flere år på denne tiden, så den nyoppstartede gruppen ble tatt vel i mot av sin målgruppe.
I slutten av 2004 klarte Stjerneskudd å inngå en avtale med en av Hamar’s kaféer, og torsdagstreffet ble dermed startet! Hver torsdag åpnet kaféen Smak & Behag, på kjøpesenteret Torghjørnet i Hamar, dørene for Stjerneskudd. Her møttes unge mennesker under en avslappet stemning. Interessen rundt dette tilbudet bare steg, og steg – Stjerneskudd fikk her bevist en gang for alle at det virkelig var behov for et tilbud for skeive ungdommer i Hedmark.

Rundt denne tiden hadde Stjerneskudd i underkant av 80 medlemmer, spredd rundt omkring i Hedmark.

Siden årsmøte i Stjerneskudd 2004 ble det heftig diskutert om hvorvidt Stjerneskudd skulle inngå som et lokallag under Skeiv Ungdom eller ei. Argumentasjoen var sterk både for og i mot, så styret i Stjerneskudd bestemte seg for at Stjerneskudd endelig skulle ta en avgjørelse på nettopp dette. I september 2005 inviterte Stjerneskudd alle sine medlemmer på et infomøte om Skeiv Ungdom, og til dette møtet kom det to utsendte fra Skeiv Ungdoms sentralstyre som holdt et foredrag om Skeiv Ungdom – og selvsagt måtte de svare på alt fra kritiske til undrende spørsmål fra engasjerte medlemmer av Stjerneskudd.

Etter infomøtet om Skeiv Ungdom bestemte styret i Stjerneskudd seg for å kalle inn alle sine medlemmer til et ekstraordinært årsmøte der eneste sak på saklisten var om Stjerneskudd skulle inngå som et lokallag under Skeiv Ungdom eller ei.
Den 20. oktober 2005 var dagen da et ekstraordinært årsmøte i Stjerneskudd vedtok med god margin at Stjerneskudd skulle bli et lokallag under Skeiv Ungdom med virkning fra Stjerneskudds ordinære årsmøte for 2006 der forøvrig navnet til lokallaget og hvilket geografisk område det nye lokallaget skulle dekke skulle bestemmes.

Tiden gikk og på ordinært årsmøte i Stjerneskudd den 17. januar 2006 ble det vedtatt at Stjerneskudds nye navn skulle bli Skeiv Ungdom Innlandet, og at Skeiv Ungdom Innlandet skulle dekke Hedmark og Oppland fylker, ikke bare Hedmark slik som Stjerneskudd gjorde.