Oslo

Skolebesøk?

Skeiv Ungdom Oslo har i samarbeid med FRI Oslo og Akershus en egen skolegruppe. Vi er en gjeng frivillige  som driver med informasjonsvirksomhet på skoler og i konfirmasjonsgrupper.

Vi har et opplegg som tar utganspunkt i metodematerialet Restart, som baserer seg på normkritisk pedagogikk og går ut på å se normer som noe som resulterer i at noen mennesker blir betraktet som avvikere og andre som normale.

Gjennom forskjellige øvelser ønsker vi å få deltagerne til å se forbi fordommer og forventninger, og slik bane vei for kunnskap. Slik kan man ta reflekterte valg om hvordan vi ønsker å leve livene våre og hvordan vi ønsker å leve i samfunnet sammen med andre.

Vi tar i opp ulike temaer med klassen og bruker dialog som det viktigste virkemiddelet. Temaer som tas opp, kan være forelskelse, vennskap, grensesetting, trakassering, seksualitet, sosialt og biologisk kjønn, identitet og  «komme ut-prosesser».

Målet er å skape en inkluderende skole, hvor alle elever, lærere og øvrige ansatte føler seg trygge, ivaretatt og hvor alle kan være seg selv.

I dialog med gruppekontakten lager vi et opplegg som varer minst 1,5 time.

For mer informasjon om opplegget, ta kontakt med våre skole- og antidiskrimineringsrådgivere, Ask eller Victoria, på restart(a)skeivungdom.no.